Om Øvre Disen vel

Formål

Vi er opptatt av å bevare grønne lunger, få redusert støy-og trafikkplager og skaffe oss medinnflytelse når viktige avgjørelser skal tas i saker som opptar folk flest.

Hvem kan bli medlem?

Alle beboere i vårt område.
Vellets område er: Årvollveien, Lofthusveien til sperringen, Årundveien, Stølsveien, Kildeveien, Østreheimsveien, Østvangveien, Steinbakken og Dugnadsveien. Vi har også invitert beboere i vestre del av Selvbyggerveien til å være med i vellet.

Organisasjonsform.

Foreningen  ledes av et styre som skal bestå av seks medlemmer. Det er dessuten to komiteer, Huskomiteen som har ansvaret for drift og vedlikehold av velhuset, samt en arrangementskomite.

Øvre Disen vels Dameforening har sitt eget styre.

Velforeningen er medlem av Bjerke Storvel og Kontaktutvalget for velforeninger, KUV.

Styre og komiteer 2011
Styre og komiteer velges på foreningens årsmøte, som er det øverste organ. Her kan du laste ned oversikten over styre og komitéer.


Comments are closed.