Årvoll ridesenter

23.april 2012
Byrådet ber om en fremdriftsplan fra PBE. Les brevet her.

26.april 2012
PBLs svar om fremdrift.

19.april 2012

Byrådet tar tak i utbygger Hæhre. Les artikkelen her. Her er nok en artikkel

Det er fortsatt ingenting som tyder på at man er i nærheten av noe som ligner på et ridesenter øverst på Årvoll. Men nå vil også byrådet vite hva som skjer – eller ikke skjer.

Februar 2012.

Utviklingen i denne saken er helt i det blå. Det er ikke mulig å få svar på spørsmål om fremdrift og planer. Den tidligere “primus motor”, Vanessa Quintavalle, later til å være helt ute av prosjektet. I henhold til foretaksregisteret i Brønnøysund, er hun ikke lenger med i styre eller ledelse av Årvoll Ridesenter AS.

Det skjer lite eller ingenting på tomten – det eneste er at det av og til hentes ut et lass pukk.

Foretaket “Oslo Akademiske Rideskole” er ikke registret noe sted, og plakatene er borte. Dersom det nå søkes om omregulering av tomten, til f.eks. boliger, bygger det opp under en lenge nagende mistanke om at dette kun har vært en nøye gjennomtenkt plan for å hente ut billig pukk, og deretter tjene penger på en boligutbygging på en meget attraktiv tomt.

Dersom en slik søknad kommer, håper vi at våre myndigheter har styrke til å bruke tomten til det den burde vært brukt til fra begynnelsen av – idrettsanlegg og/eller skole.

Dersom en slik søknad kommer, håper vi at våre myndigheter har styrke til å bruke tomten til den den burde vært brukt til fra begynnelsen av – idrettsanlegg og/eller skole.

Romfolket flytter inn

Som kjent har Romfolket fått tillatelse av Vanessa Quintavalle til å ta i bruk ridesentertomta som leirplass. Vår avtale med Albert K. Hæhre er at dette skal opphøre 24. juli.

Kristin Tufte Haga i DittOslo har skrevet et utmerket sammendrag av det som har hent i ridesentersaken. Du kan lese det her

Comments are closed.