Møter og arrangementer

Øvre Disen vel har styremøter hver 4. torsdag i måneden.

Alle møter finner sted i Velhuset, Østreheimsveien 3B, kl. 18:30. Er det temaer du vil at vellet skal behandle og eventuelt gjøre noe med, kontakt oss på e-post post@ovredisen.no, eller kontakt et av styremedlemmene. Du finner liste med kontaktdata her.

Møter i bydelsutvalg og komitéer:

Møteplan Bjerke bydelsutvalg og komitéer

Dagsorden og saksdokumenter Bjerke Bydelsutvalg, klikk på Møteinnkalling

ØDV er medlem av KUV (kontaktutvalget for velforeninger) og Bjerke Storvel.

Øvre Disen Velforening har styremøter hver fjerde torsdag i måneden, kl 18:30.

Årsmøtet 2014/15 ble avholdt tirsdag 24 mars 2015 kl 19:00 . Årsberetningen fra styret og huskomitéen er lagt ut under Årsberetninger.  Protokoll fra årsmøtet finner du her.

Comments are closed.