Trikk til Tonsenhagen

Det har vært stille lenge rundt dette prosjektet. Nå har imidlertid PBE sendt ut kunngjøring om offentlig ettersyn, med forslag til detaljregulering og konsekvensanalyse. Kommentarfrist er 29/7-2013.  Alle aktuelle dokumenter er tilgjengelig på PBEs hjemmeside. saksnummer er 201004818.

Du finner dokumentene her.

Det ble holdt folkemøte om TRIKK TIL TONSENHAGEN onsdag 21. august 2013 på Kulturloftet, Årvoll Gård. Se Ruters presentasjon her. Her ligger Rambølls støyberegning.

 

4 Responses to “Trikk til Tonsenhagen”

 1. L Rand says:

  Det er jo ikke rett som det har blitt omtalt i avisene, at Trikken ikke vil gå utover grøntareal.
  Flere mål gress bak bussholdeplassen ved undergangen i Årvollveien vil bli betonglagt. I tillegg til støy blir det også visuellforsøpling med stolper og strømledninger i luften langs hele Årvollveien.

 2. Trikken det dyreste og minst effektive kollektivtransportmiddelet vi har per i dag. I tillegg støyer Trikken helt forferdelig mye og er så tung at veiene og all tilstøtende byggningmasse blir ødelagt i løpet av kort tid.

  Min familie og jeg har tidligere flyttet fra Vogts gate for å slippe unna trikken. Dette etter at de økte antall avganger til hvert 5. minutt i begge retnigner og startet tidligere og sluttet seinere. Jeg vil gjøre det som er i min makt for å hindre at min familie og jeg igjen blir trikkeflyktninger og må finne oss et nytt sted å bo.

 3. Kjetil Kalager says:

  Trikken er det mest miljøvennlige og effektive transportmiddelet vi har. Med et godt trikketilbud vil Årvoll bli et attrakt sted å bo. Snart blir det slutt på å stå som sild i tønne i overfylte busser.

  Heldigvis er de moderne trikkene stillegående. Bussen er en miljøversting og går parallelt med trikken store deler av ruten.

 4. Oi Kjetil. Du lever i en villfarelse.

  Moderne trikker er ikke stillegående. De er bare ikke fullt så bråkete som eldre trikker. Å anlegge trikketrase og veldikeholde den koster mer i forurensning og utslipp enn miljøgevinsten på å kjøre trikk kontra buss. I tillegg er trikk og skinner så dyrt at man kunne fått et mer effektivt og billigere (for passasjerene) kollektivtilbud dersom man ikke bygget mer trikk, men satset på buss.

  Det er bilen som er miljøverstingen. Få folk til å sette fra seg bilen ved å gi dem et godt kollektivtilbud basert på buss.